Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (1)

5 08 2013

Foto: ILustracija

Foto: Ilustracija

Kompletna

1. Banovići – Stećak

2. Banja Luka – Kastel

3. Banja Luka – Banova palata

4. Banja Luka – Banova zgrada uprave

5. Banja Luka – Hipotekarska banka

6. Banja Luka – Carska kuća

7. Banja Luka – Sokolska kuća

8. Banja Luka – Hotel Palas

9. Banja Luka – Gospodska ulica

10. Banja Luka – Stara srpska osnovna škola

11. Banja Luka – Mjesto Ferhadije džamije

12. Banja Luka – Mjesto Arnaudije džamije

13. Banja Luka – Mjesto Gazanferije džamije

14. Banja Luka – Behram-efendijina (Novoselija) džamija

15. Banja Luka – Ambijentalna cjelina, ulice Mladena Stojanovića i Kralja Petra

16. Banja Luka – Crkva i samostan otaca trapista

17. Banja Luka – Samostan sestara Milosrdnica sa školom

18. Banja Luka – Zgrada stare željezničke stanice (Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske)

19. Banja Luka – Župna crkva Pohoda BDM

20. Banja Luka – Barlovci – Župna crkva sv. Vida

21. Banja Luka – Bijeda – Barlovci – groblje

22. Banja Luka – Derviši – Budžak – Kapela Gospe Lurdske

23. Banja Luka – Marija Zvijezda – Kapela i groblje sv. Ive

24. Banja Luka – Cerići – Ivanjska – Kapela sv. Nikole Tavelića i groblje

25. Banja Luka – Česma – Marija Zvijezda – Filijalna crkva sv. Josipa

26. Banja Luka – Čivčije – Motike – Kapela sv. Leopolda Bogdana Mandića

27. Banja Luka – Ćelanovac – Motike – Kapela sv. Roka

28. Banja Luka – Ojdanića Brdo – Barlovci – Kapela sv. Križa

29. Banja Luka – Han Koli – Crkva brvnara

30. Banja Luka – Rekavice – Kapela

31. Banja Luka – Petričevac – Petričevac – Kapela na “Fratarskome groblju”

32. Banja Luka – Presnače – Župni pastoralni centar

33. Banja Luka – Rebrovac – Presnače – Filijalna crkva sv. Joakima i Ane i groblje

34. Banja Luka – Priječani – Marija Zvijezda – Filijalna crkva sv. Ilije

35. Banja Luka – Vujnović – Petričevac – Filijalna crkva

36. Banja Luka – Debeljaci – Presnaće – Kapela i groblje sv. Jakova

37. Banja Luka – Ivanjska – Župna crkva Uznesenja BDM i Župna kuća

38. Banja Luka – Ramići – Arheološko nalazište (crkva)

39. Banja Luka – Stričići – Selo i krajolik

40. Banja Luka – Tunjice – Petričevac – Gospina kapelica

41. Banja Luka – Valentići – Ivanjska – Kapela Rođenja BDM i groblje

42. Banja Luka – Vučica Gaj – Ivanjska – Kapela Kristova Uzašašća i groblje

43. Banja Luka – Visoka Glavica – Ivanjska – Groblje i filijalna crkva sv. Roka

44. Banja Luka – Sargovac – Petričevac – Filijalna crkva

45. Banja Luka – Zvecaj – Ostaci starog grada i utvrda

46. Berkovići – Dragljevo – Prahistorijska gradina Straževica

47. Bihać – Kula Hrvoja Hrvatinića

48. Bihać – Fethija džamija

49. Bihać – Brekovica – Stari grad

50. Bihać – Groblje uz Fethiju džamiju

51. Bihać – Groblje pod Ostrovicom

52. Bihać – Harmansko groblje

53. Bihać – “Kloster” (Samostan sestara Klanjateljica Krvi Kristove sa crkvom); Muzej Pounja

54. Bihać – Mauzolej hrvatskih velikana

55. Bihać – Toranj crkve sv. Ante

56. Bihać – Tvrđava Havala

57. Bihać – Lohovska Brda – Grobljanska kapela sv. Jurja

58. Bihać – Golubić – Grobljanska kapela i groblje

59. Bihać – Ostrovac – Ostrovački grad, prahistorijska gradina, srednjevjekovni i osmanski grad

60. Bihać – Sokolac – Prahistorijska gradina, srednjevjekovni i osmanski grad

61. Bihać – Ripač – Ostaci starog grada i utvrda

62. Bihać – Ripač – Sojeničko naselje, srednje bronzano i željezno doba s ostacima antičke kulture

63. Bijeljina – Vijećnica

64. Bijeljina – Katolička crkva

65. Bijeljina – Sokolski dom

66. Bijeljina – Brodac – Crkva sv. Arhanđela Mihaila

67. Bijeljina – Gornji Dragaljevac – Crkva sv. Arhanđela Gavrila

68. Bijeljina – Janja – Crkva sv. Ilije

69. Bijeljina – Novo selo – Crkva u Novom selu

70. Bijeljina – Tavna – Crkva i manastir sv. Trojstva u Tavnoj

71. Bijeljina – Batkovići – Jazbine 1

72. Bijeljina – Muzej Semberije

73. Bijeljina – Vanekov mlin

74. Bileća – Dobrićevo – Crkva i manastir Vavedenja Bogorodice u Dobrićevu

75. Bileća – Ambijentalna cjelina iz austrougarskog perioda

76. Bileća – Vidovdanska crkva

77. Bileća – Nekropola stećaka Bileća

78. Bileća – Nekropola stećaka Bijela Rudina

79. Bileća – Predojevića džamija

80. Bileća – Crkva sv. Save

81. Bileća – Bijeljani – Nekropola stećaka Gorica

82. Bileća – Bogdašići – Crkva sv. Vasilija Ostroškog

83. Bileća – Bunčići – Prahistorijski tumulus i nekropola stećaka Grebnice

84. Bileća – Donja meka gruda, Trnov Do – Crkva sv. Arhanđela

85. Bileća – Garovica – Groblje žrtava fašističkog terora

86. Bileća – Kalac – Nekropola stećaka

87. Bileća – Korita – Korička jama i spomenik koričkim žrtvama

88. Bileća – Moško – Prahistorijski tumuli

89. Bileća – Moško – Nekropola stećaka Moško

90. Bileća – Orah – Orah

91. Bileća – Panik – Crkvina

92. Bileća – Prijevor, Srbac – Ostaci Predojevića crkve

93. Bjelašnica – Prirodno dobro

94. Bočac – Ostaci starog grada i utvrda

95. Bosanska Dubica – Župna crkva Uzvisenja sv. Križa

96. Bosanska Gradiška (Gradiška) – Gradina – Spomen područje

97. Bosanska Gradiška (Gradiška) – Župna crkva sv. Roka i župni pastoralni centar

98. Bosanska Gradiška (Gradiška) – Donja Dolina

99. Bosanska Gradiška (Gradiška) – Romanovci – Crkva brvnara

100. Bosanska Gradiška (Gradiška) – Nova Topola – Samostan sestara Klanjateljica Krvi Kristove sa crkvom

101. Bosanska Gradiška (Gradiška) – Nova Topola – Župna crkva sv. Josipa, pastoralni centar

102. Bosanska (Srpska) Kostajnica – Čitluk – Crkva sv. Petke

103. Bosanska (Srpska) Kostajnica – Donja Slabinja – Crkva sv. Ilije

104. Bosanska (Srpska) Kostajnica – Prijedor – Filijalna crkva

105. Bosanska Krupa – Stari grad Otoka

106. Bosanska Krupa – Filijalna crkva

107. Bosanska Krupa – Tvrđava

108. Bosanska Krupa – Otoka – Mlinovi

109. Bosanski Aleksandrovac – Groblje

110. Bosanski Aleksandrovac – Samostan sestara Klanjateljica Krvi Kristove sa crkvom

111. Bosanski Aleksandrovac – Župna crkva sv. Ivana Krstitelja

112. Bosanski Brod (Srpski Brod) – Liješće – Crkva Silaska sv. Duha na apostole

113. Bosanski Brod (Srpski Brod) – Crkva Bogorodičinog pokrova

114. Bosanski Novi (Novi Grad)- Stari grad Blagaj

115. Bosanski Novi (Novi Grad)- Filijalna crkva Presvetog Trojstva

116. Bosanski Novi (Novi grad) – Zgrada stare vijećnice

117. Bosanski Novi (Novi Grad) – Blagaj na Sani – Arheološko nalazište (crkva)

118. Bosanski Novi (Novi Grad) – Dobrljin – Crkva sv. Nikole

119. Bosanski Novi (Novi Grad) – Rudice – Crkva Pokrova Bogorodičinog

120. Bosanski Petrovac – Bjelaj (Bilaj) – Srednjevjekovni stari grad

121. Bosanski Petrovac – Kolunička kula

122. Bosanski Petrovac – Kolunić – Ostaci crkve sv. Georgija

123. Bosanski Petrovac – Kolunić – Srednjevjekovna crkva

124. Bosanski Šamac (Šamac) – Crkvina – Crkva Vaznesenja Hristovog

125. Bosanski Šamac (Šamac) – Obudovac – Crkva Uspenja Bogorodice

126. Bosanski Šamac (Šamac) – Miloševac – Crkva sv. Nikole

127. Bosansko Grahovo – Župna crkva sv. Ilije Proroka

128. Bosansko Grahovo – Rodna kuća Gavrila Principa

129. Brčko – Vijećnica

130. Brčko – Ambijentalna cjelina Srpska Varoš

131. Brčko – Hotel Posavina

132. Brčko – Vila u Njegoševoj ulici br.3

133. Brčko – Dom mladih

134. Brčko – Zemaljska banka

135. Brčko – Zgrada sa mansardom na Trgu Boška Perića Peše

136. Brčko – Zgrada u Ulici srpskih oslobodilaca Brčkog br.4

137. Brčko – Kuća u Ulici đenerala Draže Mihajlovića br. 26

138. Brčko – Kuća u Ulici Ratka Krpića br.35

139. Brčko – Kuća u Ulici Jovana Dučića 11

140. Brčko – Objekt u Ulici Pavla Gajića 15

141. Brčko – Posavska banka

142. Brčko – Poslovni objekt u Ulici đenerala Draže Mihajlovića 10

143. Brčko – Poslovni objekt u Ulici srpskih oslobodilaca Brčkog br.5-7

144. Brčko – Prva pošta

145. Brčko – Stambeni objekt u Ulici Milana Cvijanovića br. 16

146. Brčko – Stambeno-poslovni objekt u Ulici Jovana Dučića br.24

147. Brčko – Stambeno-poslovni objekt u Ulici Pavla Gajića br.1

148. Brčko – Stambeno-poslovni objekt na Trgu Boška Perića Peše

149. Brčko – Stambeno-poslovni objekt na uglu ulica Srpskih oslobodilaca Brčkog i dr. Dušana Miloševica

150. Brčko – Trgovačka akademija

151. Brčko – Crkva Uspenja Bogorodičinog

152. Breza – Kasnoantička bazilika

153. Breza – Stambeni objekt “Bećarska”

154. Breza – Stambeni objekt “Činovnička”

155. Brezovo polje – Azizija džamija

156. Bugojno – Gradine – Čipuljići – Spomenička cjelina, rimski municipij Bosute

157. Bugojno – Stećci

158. Bugojno – Sulejmanpašića kula

159. Bugojno – Odžak – Rustempašića kula

160. Bužim – Grad Varoška Rijeka

161. Bužim – Prahistorijska gradina na Radostovu

162. Bužim – Srednjevjekovni stari grad

163. Bužim – Stara drvena džamija

164. Bužim – Stara kamena džamija u tvrđavi

165. Bužim – Čavnik – Stari grad

166. Cazin – Džamija u tvrđavi

167. Cazin – Džamija u tvrđavi Pecigrad

168. Cazin – Džamija u tvrđavi Stijena

169. Cazin – Kuća Nurije Pozderca

170. Cazin – Stari grad Pećigrad

171. Cazin – Tvrđava Stijena

172. Cazin – Šturlić – Džamija

173. Cazin – Ostrožac – Ostaci starog grada i utvrda (gradina iz starijeg željeznog doba, srednjevjekovni i osmanski grad, habzburški dvorac)

174. Čajniče – Ostaci Sinan-begove džamije sa grobljem

175. Čajniče – Crkva Uspenja Bogorodice

176. Čajniče – Crkva Vaznesenja Hristovog

177. Čapljina – Crkva sv. Franje Asiškog

178. Čapljina – Bivolje Brdo – Pašica kuća

179. Čapljina – Gabela – Crkva sv. Stjepana

180. Čapljina – Gabela – Spomenička cjelina

181. Čapljina – Hutovo Blato – Park prirode

182. Čapljina – Klepci – Crkva Preobraženja Hristovog

183. Čapljina – Klepci – Most na Bregavi

184. Čapljina – Mogorjelo – Arheološki lokalitet

185. Čapljina – Počitelj – Cjelina Počitelj

186. Čitluk – Cerin – Crkva Sv.Stjepana

187. Čitluk – Gradnići – Crkva sv. Blaža

188. Čitluk – Međugorje – Crkva sv. Jakova

189. Čitluk – Međugorje –Brdo Križevac

190. Derventa – Zgrada Gimnazije

191. Derventa – Narodna biblioteka (Branko Radičević)

192. Derventa – Bukvik, Detlak – Crkva sv. Ilije

193. Doboj – Tvrđava

194. Doboj – Stari grad

195. Doboj – Boljanić – Crkva Silaska sv. Duha

196. Doboj – Dragalovci – Grobljanska kapela i groblje

197. Doboj – Srpska Grapska – Crkva Vaznesenja Hristovog

198. Donji Vakuf (Srbobran) – Sahat kula

199. Donji Vakuf (Srbobran) Kopčić – Turbe Kopčića i Skenderpašića

200. Donji Vakuf (Srbobran) – Crkva Uspenja Bogorodice

201. Donji Vakuf (Srbobran) Oborci – Bazilika

202. Donji Vakuf (Srbobran) – Prusac – Ostaci Handanije džamije

203. Donji Vakuf (Srbobran) -Prusac – Prušćakova džamija

204. Donji Vakuf (Srbobran) – Prusac – Medresa Hasana Kjafije Prušćaka

205. Donji Vakuf (Srbobran) – Prusac – Mekteb Hasana Kjafije Prušćaka

206. Donji Vakuf (Srbobran) – Prusac – Ostaci Bajazidove džamije u tvrđavi

207. Donji Vakuf (Srbobran) – Prusac – Turbe Ajvaz dede

208. Donji Vakuf (Srbobran) – Prusac – Turbe Hasana Kjafije Prušćaka

209. Donji Vakuf (Srbobran) – Prusac – Tvrđava Prusac

210. Drvar – Rmanj – Manastir Rmanj

211. Foča (Srbinje) – Mjesto Aladže džamije sa grobljem

212. Foča (Srbinje) – Ostaci Kukavičine džamije

213. Foča (Srbinje) – Careva džamija

214. Foča (Srbinje) – Crkva sv. Nikole

215. Foča (Srbinje) – Ambijentalna cjelina Derezluk

216. Foča (Srbinje) – Dom zdravlja

217. Foča (Srbinje) – Zgrada opštine

218. Foča (Srbinje) – Zgrada Opštinskog suda

219. Foča (Srbinje) – Kuća Milana Hadživukovića

220. Foča (Srbinje) – Ćelebići – Crkva sv. Nikole (Sklopotnica)

221. Foča (Srbinje) – Ćelebići – Crkva sv. Vasilija Ostroškog

222. Foča (Srbinje) -Popi, selo

223. Fojnica – Franjevački samostan

224. Fojnica – Oglavak – Naksibendijska tekija

225. Fojnica – Oglavak – Turbe šejh Abdurahmana Sirje i šejha Abdullatifa

226. Fojnica – Oglavak – Turbe šejh Huseina

227. Fojnica – Živčići – Tekija

228. Fojnica – Živčići – Turbe šejh Hasana i nejgove žene

229. Fojnica – Živčići – Turbe šeih Huseina

230. Fojnica – Živčići – Turbe šejh Mejlije

231. Gacko – Ambijentalna cjelina iz austrougarskog perioda Avtovac

232. Gacko – Crkva Silaska sv. Duha

233. Gacko – Kuća u Miholjači

234. Gacko – Nekropole stećaka Velike grebenice 1 i 2

235. Gacko – Avtovac – Crkva sv. Vasilija Ostroškog

236. Gacko – Dobrelja – Crkva sv. Nikole (Silaska sv. Duha)

237. Gacko – Domrke – Crkva sv. Dimitrija

238. Gacko – Fojnica – Crkva Vaznesenja Hristovog

239. Gacko – Gareva – Crkva sv. Save

240. Gacko – Gareva – Crkva sv. Trojice

241. Gacko – Glavica-Lipnik, Avtovac – Rimski nadgrobni spomenik

242. Gacko – Gračanica – Rimska stela

243. Gacko – Hercegovo vrelo – Sudačka stolica

244. Gacko – Miholjače – Crkva sv. Nikole

245. Gacko – Pusto polje, Mandići – Prahistorijska Ružina pećina

246. Gacko – Samobor – Stari grad

247. Gacko – Srdevići – Crkva sv. Nikole

248. Glamoč – Ostaci starog grada i utvrda

249. Glamoč – Župna crkva sv. Ilije Proroka

250. Glamoč – Župna kuća

251. Gomionica (Banja Luka) – Pravoslavni manastir

252. Goražde – Sinan-begova džamija

253. Goražde – Kosače – Srednjevjekovna nekropola

254. Goražde – Sijerčići, Odžak – Dva turbeta Sijerčića

255. Goražde (Srpsko Goražde) Sopotnica – Crkva sv. Georgija

256. Gornji Vakuf – Sahat kula

257. Gračanica – Sahat kula

258. Gračanica – Tvrđava Soko

259. Gračanica – Petrovo – Pravoslavna crkva i manastir sv. Nikole u Petrovu

260. Gradačac – Ostaci kule Husein kapetana Gradašćevića

261. Gradačac – Džamija Husejnija

262. Gradačac – Fadil-paše medresa

263. Gradačac – Gradašćevića kuća

264. Gradačac – Sahat-kula

265. Grude – Crkva sv. Kate

266. Grude – Drinovci – Crkva sv. Mihovila

267. Grude – Gorica – Sv.Stjepan

268. Han Pijesak – Ambijentalna cjelina, Ulica kralja Aleksandra Karađorđevića

269. Han Pijesak – Rezidencija kralja Aleksandra Karađorđevića

270. Ilijaš – Crkva sv. Ilije

271. Jahorina – Prirodno dobro

272. Jajce – Katakombe

273. Jajce – Crkva i zvonik sv. Luke

274. Jajce – Tvrđava

275. Jajce – Mjesto Esme Sultanove džamije

276. Jajce – Mjesto crkve sv. Ive u Podmilačju

277. Jajce – Franjevački samostan i crkva sv. Luke

278. Jajce – Ibrahim-begova džamija

279. Jajce – Mlinovi na rijeci Plivi

280. Jajce – Stara česma Hafizadića

281. Jajce – Samica džamija (Hadži Muharemova)

282. Jajce – Župna crkva Uznesenja BDM

283. Jajce – Hrast – Grobljanska kapela

284. Kalesija – Dubnica-Rudine – Nekropola Brkića groblje

285. Kalinovik – Amijentalna cjelina Ulog

286. Kalinovik – Tvrđava Gradina

287. Kalinovik – Oblje – Crkva Vaznesenja Hristovog

288. Kalinovik – Most na Tatincu

289. Kakanj – Bosanska kuća Ive Duspera

290. Kakanj – Kraljeva Sutjeska – Franjevački samostan

291. Kakanj – Kraljeva Sutjeska – Kraljevska palaća, kompleks

292. Kiseljak – Kamensko – Srednjevjekovna nekropola Kamensko

293. Kiseljak – Podovstinje – Crkvina, Spomenička cjelina, kasnoantička crkva

294. Kiseljak – Zabrđe – Srednjevjekovna nekropola Zabrđe – Toplice

295. Kladanj – Hadži-Balibegova (Kuršumlija) džamija

296. Kladanj – Srednjevjekovna nekropola Olovci

297. Kladanj – Brateljevići – Srednjevjekovna nekropola

298. Kladanj – Olovci – Srednjovjekovna nekropola

299. Ključ – Gradska crkva (pravoslavna)

300. Ključ – Ostaci starog grada i utvrda Stjepana Tomaševića

301. Ključ – Stari grad Kamičak

302. Ključ – Župna crkva

303. Konjic – Franjevački samostan

304. Konjic – Nekropola stećaka na Visočici

305. Konjic – Nekropola stećaka na Visočici

306. Konjic – Crkva sv. Ivana Krstitelja

307. Konjic – Prkanjska (Hadži Zulfikar) džamija

308. Konjic – Repovačka džamija

309. Kotor Varoš – Ostaci starog grada i utvrda (Hrvojev grad)

310. Kotor Varoš – Župna crkva Rođenja BDM i župni pastoralni centar

311. Kotor Varoš – Bilice – Filijalna crkva i groblje

312. Kotor Varoš – Cepak – Kotor Varoš – Grobljanska kapela

313. Kotor Varoš – Duratovci – Grobljanska kapela sv. Ilije Proroka i groblje

314. Kotor Varoš – Jakotina – Sokoline – Filijalna crkva sv. Ilije Proroka

315. Kotor Varoš – Orahova – Vrbanjci – Filijalna crkva

316. Kotor Varoš – Plitska – Vrbanjci – Filijalna crkva

317. Kotor Varoš – Rujevica – Vrbanjci – Filijalna crkva

318. Kotor Varoš – Sokoline – Župna crkva Uznesenja BDM i Župna kuća

319. Kotor Varoš – Šibovi – Filijalna crkva sv. Ante Padovanskog i groblje

320. Kotor Varoš – Vrbanjci – Grobljanska kapela i groblje

321. Kotor Varoš – Vrbanjci – Župna crkva sv. Franje Asiskoga i župni pastoralni centar

322. Kotor Varoš – Zabrđe – Grobljanska kapela na groblju “Spasovo”

323. Kotor Varoš – Zabrđe – Filijalna crkva sv. Leopolda B. Mandića i vjeronaučna dvorana

324. Kozarac – Grobljanska kapela sv. Jurja

325. Kreševo – Franjevačka crkva i samostan

326. Kreševo – Seoska tradicionalna cjelina

327. Krupa na Vrbasu – Crkva brvnara

328. Krupa na Vrbasu – Manastir sv. Ilije

329. Krupa na Vrbasu – Temelji franjevačkog samostana Greben (sada je tu pravoslavna crkva)

330. Laktaši – Mahovljani – Župna crkva sv. Franje Asiškog i groblje

331. Laktaši – Mali Blaško – Crkva brvnara

332. Laktaši – Romanovci – Crkva sv. Nikole

333. Laktaši – Slatina – Objekat vrela termomineralne vode u slatinskom parku

334. Laktaši – Slatina – Objekti banja

335. Livno – Firduzovo groblje

336. Livno – Tvrđava

337. Livno – Balagija džamija

338. Livno – Glavica džamija

339. Livno – Lala-pašina džamija

340. Livno – Sahat kula

341. Livno – Crkva Uspenja Bogorodice (pravoslavna)

342. Livno – Gorica – Groblje na Gorici

343. Livno – Gorica – Franjevački samostan na Gorici

344. Livno – Grborezi – Nekropola stećaka Grborezi

345. Livno – Kovačić – Ljubunčić – Filijalna crkva

346. Livno – Lusnić – Ljubunčić – Filijalna crkva i groblje

347. Livno – Mali Gubar – Filijalna crkva

348. Livno – Strupnić – Ljubunčić – Filijalna crkva

349. Ljubinje – Crkva Rođenja Bogorodice

350. Ljubinje – Stara opština

351. Ljubinje – Nekropola stećaka Ljubinje

352. Ljubinje – Dubočica – Nekropola stećaka

353. Ljubinje – Gradac – Prahistorijska gradina Đurđeva glava

354. Ljubinje – Misljen – Crkva sv. Vasilija Ostroškog

355. Ljubinje – Ubosko – Nekropola stećaka Ubosko 1

356. Ljubinje – Ubosko – Nekropola stećaka Ubosko 2

357. Ljubinje – Vlahovići – Grobna crkva kneza Vlada Bijelića posvećena sv. Knezu Lazaru

358. Ljubuški – Tvrđava

359. Ljubuški – Franjevačka crkva i samostan na Humcu

360. Ljubuški – Gornji Studenci – Nekropola stećaka Mramorje

361. Ljubuški – Veljaci – Katolička crkva

362. Ljubuški – Vitina – Župna crkva sv. Paskvala

363. Maglaj – Česma uz Kuršumliju džamiju

364. Maglaj – Fazli-pašina džamija

365. Maglaj – Kalaun Jusuf-pašina (Kuršumlija) džamija

366. Maglaj – Stari grad

367. Maglaj – Tabhana česma

368. Maglaj – Uzeirbegovića kuća

369. Modriča – Crkva Uspenja Bogorodice

370. Modriča – Koprivna – Crkva Vaznesenja Hristovog

371. Modriča – Osječani – Crkva Vavedenja Bogorodičinog

372. Mokro (Sarajevo)- Crkva Uspenja Bogorodice

373. Mostar – Ostaci bazilike u Cimu

374. Mostar – Stara Biskupija u Vukodolu

375. Mostar – Stara pravoslavna crkva

376. Mostar – Tabačica džamija

377. Mostar – Stari most sa kulama

378. Mostar – Gimnazija

379. Mostar – Gradsko kupatilo (Banja)

380. Mostar – Hotel Neretva

381. Mostar – Česma na Musali

382. Mostar – Muzička škola

383. Mostar – Klaustar Franjevačkog samostana

384. Mostar – Biskupski dvor

385. Mostar – Kajtazova kuća

386. Mostar – Mjesto Baba Beširove džamije na Balinovcu

387. Mostar – Ostaci Saborne crkve

388. Mostar – Ostaci Sevri hadži-Hasanove džamije

389. Mostar – Kriva ćuprija

390. Mostar – Bišćevića kuće

391. Mostar – Cernički Sibjan mekteb

392. Mostar – Ćejvan ćehajin mekteb

393. Mostar – Ćose Jahja hodžina džamija

394. Mostar – Derviš-paše Bajezidagića džamija

395. Mostar – Džamija Ahmed-age Lakišića

396. Mostar – Džamija Nesuh-age Vučjakovića

397. Mostar – Ibrahim-age Šarića džamija

398. Mostar – Karađozbegova džamija

399. Mostar – Karađozbegova medresa

400. Mostar – Karadozbegov mekteb

401. Mostar – Katedrala Majka Crkve

402. Mostar – Koski Mehmed-pašina džamija

403. Mostar – Koski Mehmed-pašina medresa

404. Mostar – Kujundžiluk čarsija

405. Mostar – Pravoslavno groblje na Pašinovcu

406. Mostar – Rodna kuća Svetozara Ćorovića

407. Mostar – Roznamedžijina džamija

408. Mostar – Roznamedži Ibrahim-efendijina medresa

409. Mostar – Sahat kula

410. Mostar – Simfonijski orkestar (bivši mekteb)

411. Mostar – Staro pravoslavno groblje u Bjelušinama

412. Mostar – Šejh Jujino turbe

413. Mostar – Blagaj – Tvrđava Stjepan grad

414. Mostar – Blagaj – Ostaci Kolakovića kuće

415. Mostar – Blagaj – Tekija

416. Mostar – Blagaj – Karađozbegov most

417. Mostar – Blagaj – Lekina ćuprija

418. Mostar – Blagaj – Musafirhana

419. Mostar – Blagaj – Ostaci Karađozbegovog hamama

420. Mostar – Blagaj – Velagićevina

421. Mostar – Buna – Mjesto džamije Ali-paše Rizvanbegovića na Buni

422. Mostar – Kruševo –Crkva sv. Ilije

423. Mostar – Potoci – Karađozbegova džamija

424. Mostar – Žitomislići – Ostaci manastira

425. Mostar – Žitomislići – Srednjevjekovna nekropola

426. Moštanica – Pravoslavna crkva i manastir sv. Mihaila

427. Mrkonjić Grad – Kizlar-agina džamija

428. Mrkonjić Grad – Župna crkva sv. Filipa i Jakova

429. Mrkonjić Grad – Liskovica – Župna crkva sv. Ilije Proroka

430. Neum – Donje Hrasno – Groblje stećaka i suvremeno groblje kod Jurkovića kuća na Brštanici

431. Neum – Glumina – Nekropola stećaka

432. Neum – Hutovo – Natpis Radovana Vukanovića i srednjevjekovna nekropola sa crkvinom

433. Neum – Hutovo Polje – Spomenička cjelina, u sklopu bila džamija i kula Hadžibega Rizvanbegovića

434. Neum – Neumski Gradac – Crkva sv. Ane

435. Nevesinje – Katolička crkva

436. Nevesinje – Ambijentalna cjelina iz austrougarskog perioda

437. Nevesinje – Opština

438. Nevesinje – Sat kula

439. Nevesinje – Crkva Vaznesenja Hristovog

440. Nevesinje – Biograd – Crkva Uspenja Bogorodice

441. Nevesinje – Halilusa, Poljane – Nekropola stećaka i Prahistorijski tumulus Postoljani

442. Nevesinje – Humčani – Nekropola stećaka i Prahistorijski tumulus Neznana glavica

443. Nevesinje – Humčani – Nekropola stećaka i Prahistorijski tumulus Radojev kamen

444. Nevesinje – Humčani – Nekropola stećaka i Prahistorijski tumulus Magareća glavica 1 i 2

445. Nevesinje – Kifino selo – Rimsko naselje i srednjevjekovna nekropola Drenovik

446. Nevesinje – Kifino selo – Crkva sv. Nikole

447. Nevesinje – Krekovi – Nekropola stećaka Krekovi – Mijatovci

448. Nevesinje – Mijatovci – Nekropola stećaka Rajkov kamen

449. Nišići – Crkva sv. Apostola Petra i Pavla

450. Odžak – Donja Dubica – Bogorodičina crkva

451. Olovo – Nekropola stećaka Boganovići

452. Orašje – Tolisa – Franjevački samostan sa crkvom

453. Pale – Cekovića kuća

454. Pale – Crkva Uspenje Presvete Bogorodice

455. Pale – Katolička crkva sv. Josipa

456. Pale – Hadžišabanovića vila

457. Pale – Prača – Turbe Semiz Ali-paše

458. Peručica – Prašuma

459. Plehan – Ostaci samostana

460. Posušje – Crkva Bezgrešnog začeća BDM

461. Posušje – Gradac – Crkva Uznesenja BDM

462. Posušje – Rakitno – Crkva Sv. Ivana Nepomuka

463. Posušje – Vir – Crkva sv. Jure

464. Prenj – Crkva sv. Mihovila sa župnim stanom

465. Prijedor – Crkva sv. Trojice

466. Prijedor – Tvrđava Kozarac

467. Prijedor – Alisići- Klisina

468. Prijedor – Busnovi – Crkva Vaznesenja Hristovog

469. Prijedor – Donja Ravska – Ravska – Filijalna crkva

470. Prijedor – Jelička – Crkva brvnara

471. Prijedor – Kozarac – Crkva sv. Petra i Pavla

472. Prijedor – Marička – Crkva brvnara

473. Prijedor – Rakelići – Crkva brvnara

474. Prijedor – Šurkovac – Župna crkva Presvetog Srca Isusova

475. Prijedor – Zecovi (grad)

476. Prnjavor – Župna crkva sv. Ante Padovanskog

477. Prnjavor – Zgrada opštine

478. Prnjavor – Crkva sv. Georgija

479. Prnjavor – Doline – Filijalna crkva

480. Prnjavor – Drenova – Filijalna crkva

481. Prnjavor – Palačkovci – Crkva brvnara

482. Prozor (Rama) – Franjevački samostan Šćit

483. Prozor (Rama) – Čaršijska džamija

484. Prozor (Rama) – Sahat kula

485. Prozor (Rama) – Srednjevjekovni grad Prozor, arheološki lokalitet

486. Prozor (Rama) – Tvrđava

487. Ravno – Crkva sv. Mitra sa starim grobovima

488. Ravno – Trebimlja – Crkva sv. Roka

489. Ravno – Zavala – Manastir Zavala

490. Ravno – Zavala – Ostaci katoličke crkve sv. Petra

491. Rogatica – Rogatica

492. Rogatica – Most na Žepi

493. Rudo – Strpci – Crkva brvnara

494. Sanski Most – Hamza-begova džamija

495. Sanski Most – Župna crkva Uznesenja BDM

496. Sanski Most – Briševo – Stara Rijeka – Filijalna crkva

497. Sanski Most – Musalla u Kamengradu

498. Sanski Most – Lušci Palanka – Crkva na Gredaru

499. Sanski Most – Rimsko naselje na ušću Dabra u Sanu

500. Sanski Most – Sasina – Sasina Župna crkva Rođenja BDM

501. Sanski Most – Stara Rijeka – Župna crkva sv. Antuna Pustinjaka

502. Sanski Most – Tomašica – Sasina – Filijalna crkva

503. Sarajevo – Ali-pašina džamija

504. Sarajevo – Katedrala

505. Sarajevo – Crkva sv. Arhandela Mihaila i Gavrila

506. Sarajevo – Gazi Husrev-begova džamija

507. Sarajevo – Stara sinagoga

508. Sarajevo – Staro jevrejsko groblje

509. Sarajevo – Crkva i seminar Vrhbosanske Bogoslovije

510. Sarajevo – Vijećnica

511. Sarajevo – Zgrada gradske skupštine

512. Sarajevo – Zemaljski Muzej

513. Sarajevo – Zgrada željeznica

514. Sarajevo – Pošta

515. Sarajevo – Narodno pozorište

516. Sarajevo – Zgrada Napretka

517. Sarajevo – Isusovačka teološka škola i seminar

518. Sarajevo – Zgrada Prosvjete

519. Sarajevo – Zgrada Gajreta

520. Sarajevo – Narodna banka

521. Sarajevo – Svrzina kuća

522. Sarajevo – Despića kuća

523. Sarajevo – Muzej književnosti

524. Sarajevo – Akademija likovnih umjetnosti

525. Sarajevo – Kapela sv. Vite

526. Sarajevo – Sarajevska pivara

527. Sarajevo – Kozja ćuprija

528. Sarajevo – Most Plandište

529. Sarajevo – Latinska ćuprija

530. Sarajevo – Most Šeher ćehaje

531. Sarajevo – Magribija džamija

532. Sarajevo – Alifakovac česma

533. Sarajevo – Arheološki lokalitet na Marijin Dvoru

534. Sarajevo – Arheološki lokalitet Taslihan

535. Sarajevo – Bašćaršijska džamija

536. Sarajevo – Bijela džamija

537. Sarajevo – Bijela tabija

538. Sarajevo – Carev most

539. Sarajevo – Careva džamija

540. Sarajevo – Crkva i samostan sv. Ante na Bistriku

541. Sarajevo – Crkva sv. Josipa na Marijin Dvoru

542. Sarajevo – Čekrekčijina džamija

543. Sarajevo – Čoban Hasan vojvode džamija

544. Sarajevo – Đerzelezova kuća

545. Sarajevo – Ferhadija džamija

546. Sarajevo – Gradska ambijentalna cjelina

547. Sarajevo – Gradske zidine srednjevjekovnog grada Vratnika

548. Sarajevo – Hadži Sinanova tekija

549. Sarajevo – Kapi kula na Ploči

550. Sarajevo – Kapi kula na Širokcu

551. Sarajevo – Kekeki – Sinanova džamija (Bakarevića)

552. Sarajevo – Muzej “Mlade Bosne”

553. Sarajevo – Prostorna kulturno-historijska cjelina Stara crkva, Muzej, škola

554. Sarajevo – Reljevo – Crkva Prenos kostiju sv. Oca Nikolaja

555. Sarajevo – Saborna crkva

556. Sarajevo – Saburina kuća

557. Sarajevo – Šarc Alijina džamija

558. Sarajevo – Sebilj česma

559. Sarajevo – Šejh Feruhova džamija

560. Sarajevo – Šerijatska sudačka škola

561. Sarajevo – Tabački mesdžid (Hadži Osmanov)

562. Sarajevo – Topal Inhan džamija (Lubina)

563. Sarajevo – Urbanistička cjelina Saborna crkva, Mitropolija, Bogoslovija

564. Sarajevo – Višegradska kapi-kula

565. Sarajevo – Žuta tabija (Jekovačka)

566. Sarajevo – Ilidža – Rimske substrukcije

567. Sarajevo – Ilidža – Gornji Kotorac – Gradac (Ilinjača)

568. Sarajevo – Ilidža, Vrutci – Arheološki lokalitet

569. Skender Vakuf (Kneževo) – Javorani – Crkva brvnara

570. Sokolac – Crkva sv. Ilije

571. Srbac – Crkva Bogorodičinog pokrova

572. Srbac – Lepenice, Sitnesi – Crkva sv. Ilije

573. Srbac – Stapari, Razboj – Crkva Preobraženja Hristovog

574. Srebrenica – Sase – Gradina Domavia

575. Srebrenica – Skelani, Skelani

576. Srebrenik – Tvrđava

577. Stolac – Grob Moše Danona

578. Stolac – Tvrđava

579. Stolac – Mjesto Careve džamije i njenog bazara u starom gradu

580. Stolac – Mjesto džamije Hadži-Alije Hadžisalihovića (džamija na ćupriji)

581. Stolac – Ostaci Podgradske džamije (hadži Ali-paše Rizvanbegovića)

582. Stolac – Ostaci Begovine

583. Stolac – Ostaci Đulhanumine kuće

584. Stolac – Kompleks Ada

585. Stolac – Crkva sv. Ilije s rimskim ostacima u dvorištu

586. Stolac – Crkva Vaznesenja Hristovog

587. Stolac – Džamija Ismail kapetana Sarića

588. Stolac – Hamam na Ćupriji

589. Stolac – Kuća Aiše Rizvanbegović

590. Stolac – Mlinice

591. Stolac – Most na Adi

592. Stolac – Sahat kula

593. Stolac – Sarića kuća (Galerija Branka Šotre)

594. Stolac – Turkovića kuća

595. Stolac – Žujina kuća

596. Stolac – Bijeljani – Džamija Telarevića

597. Stolac – Boljuni – Nekropola stećaka I i II

598. Stolac – Borojevići – Paleolitski lokalitet Badanj

599. Stolac – Crnići – Selo i krajolik

600. Stolac – Dabrica – Kastrum

601. Stolac – Dabrica – Džamija Seferagina

602. Stolac – Hodovo – Nekropola stećaka

603. Stolac – Ošanići – Daorson – helenistički grad

604. Stolac – Ošanići – Crkva sv. Petra i Pavla

605. Stolac – Radimlja – Nekropola stećaka

606. Stolac – Rotimlja – Župna crkva sv. Petra i Pavla

607. Stolac – Trijebanj – Ostaci pravoslavne crkve sv. Nikole

608. Šekovići – Lomnica – Crkva i manastir sv. Georgija

609. Šekovići – Paprača – Crkva i manastir Papraca

610. Šipovo – Arheološko nalazište (crkva)

611. Šipovo – Grahovci – Crkvina Ćifluk

612. Šipovo – Pliva – Soko grad

613. Široki Brijeg – Franjevački samostan sa crkvom

614. Široki Brijeg – Kočerin – Crkva sv. Petra i Pavla

615. Široki Brijeg – Ljuti Dolac – Crkva sv. Ane

616. Široki Brijeg – Mokro – Nekropola stećaka

617. Tešanj – Džamija Ferhadija (Čaršijska)

618. Tešanj – Eminagića kuća

619. Tešanj – Ferhad-begov sarkofag

620. Tešanj – Sahat-kula

621. Tešanj – Stari grad Tešanj

622. Teslić – Brič – Etno cjelina

623. Teslić – Cerovica – Crkva sv. Apostola Petra i Pavla

624. Teslić – Liplje – Pravoslavna crkva i manastir sv. Blagovijesti

625. Teslić – Pribinić – Crkva sv. Konstantina i Jelene

626. Teslić – Vručica – Crkva sv. Petra i Pavla

627. Tjentište – Spomen-kompleks

628. Tomislavgrad – Crkva sv. Nikole i parohijski dom

629. Tomislavgrad – Crkva sv. Mihovila

630. Tomislavgrad – Franjevački samostan

631. Tomislavgrad – Raško Polje – Crkva sv. Ivana Krstitelja

632. Travnik – Srednjevjekovna tvrđava

633. Travnik – Isusovačka gimnazija

634. Travnik – Šarena džamija

635. Travnik – Turbe Abdulah-paše

636. Travnik – Turbe Dželal-paše

637. Travnik – Perišan Mustafa-pašino turbe

638. Travnik – Medresa

639. Travnik – Batalova grobnica

640. Travnik – Crkva sv. Ivana Krstitelja

641. Travnik – Hasan-agina (Jeni) džamija

642. Travnik – Lukačka džamija

643. Travnik – Ostaci Sultan Muhameda II džamije u tvrđavi

644. Travnik – Sahat kula u Gornjoj čaršiji

645. Travnik – Sahat kula, Musalla

646. Travnik – Stari grad

647. Travnik – Varoška džamija

648. Travnik – Dolac – Turbe Ibrahim dede

649. Travnik – Dolac – Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

650. Travnik – Guča Gora – Franjevački samostan

651. Travnik – Guča Gora – Groblje

652. Travnik – Turbe – Antička bazilika

653. Travnik – Turbe – Bazilika

654. Travnik – Vlašić – Prirodno dobro

655. Trebinje – Gimnazija

656. Trebinje – Džamija Osman-paše Resulbegovića

657. Trebinje – Careva džamija

658. Trebinje – Resulbegovića (Begova) kuća

659. Trebinje – Arslanagića most

660. Trebinje – Crkva Preobraženja Gospodnjeg

661. Trebinje – Katedralna katolička crkva Rođenja BDM

662. Trebinje – Trebinje

663. Trebinje – Vila Lastva

664. Trebinje – Mlin u Budošima

665. Trebinje – Mlin u Ždrijelovićima

666. Trebinje – Aleksina Meda – Prahistorijska gradina Varina gruda

667. Trebinje – Aleksina Meda – Crkva sv. Pantelejmona i stara škola

668. Trebinje – Aranđelovo – Crkva sv. Arhanđela Mihaila

669. Trebinje – Bare – Crkva sv. Apostola Petra i Pavla

670. Trebinje – Bihovo – Crkva sv. Petke

671. Trebinje – Brvenik – Zupci – Manastir sv. Georgija

672. Trebinje – Čićevo – Benediktinski samostan i crkva sv. Petra u polju, sjedište trebinjsko-mrkanjske

i. biskupije

673. Trebinje – Čićevo – Nekropola stećaka Crnac

674. Trebinje – Dobromani – Prahistorijska gradina i gomile

675. Trebinje – Domaševo- Ljubomir – Ostaci Đurđeve crkve

676. Trebinje – Domaševo- Ljubomir – Ostaci crkve sv. Petra

677. Trebinje – Domaševo- Ljubomir – Crkva sv. Nikole

678. Trebinje – Domaševo-Musići – Nekropola stećaka Đurđeva crkva

679. Trebinje – Donje Vrbno – Crkva sv. Jovana

680. Trebinje – Donje Vrbno – Škola

681. Trebinje – Donji Turani – Crkva sv. Stefana (Šćepana)

682. Trebinje – Dračevo – Popovo Polje – Crkva Rođenja Bogorodice

683. Trebinje – Dražin Do – Crkva sv. Klimenta

684. Trebinje – Dražin Do – Prahistorijska gradina Gradac

685. Trebinje – Drijenjani – Popovo Polje – Crkva Uspenja Bogorodice

686. Trebinje – Dubljani – Crkva sv. Georgija (Rođenja Bogorodice)

687. Trebinje – Dubočani – Crkva Vaznesenja Hristovog

688. Trebinje – Gomiljani – Crkva sv. Vrača (Vračevića)

689. Trebinje – Gomiljani – Crkva sv. Konstantina (Kostadinovića)

690. Trebinje – Gomiljani – Praistorijske gomile

691. Trebinje – Gomiljani – Crkva sv. Georgija (Đurđevića)

692. Trebinje – Gornje Vrbno – Nekropola Crkvina

693. Trebinje – Gornje Vrbno – Crkva sv. Vasilija Ostroškog

694. Trebinje – Grab – Zupci – Crkva sv. Petke

695. Trebinje – Hum – Nekropola stećaka

696. Trebinje – Hum – Prahistorijska gradina Velika i mala

697. Trebinje – Hum – Crkva Rođenja Bogorodice

698. Trebinje – Jasen – Crkva sv. Ilije

699. Trebinje – Klobuk – Stari grad

700. Trebinje – Klobuk – Kapela sv. Dimitrija

701. Trebinje – Konjsko – Zupci – Crkva Vaznesenja Hristovog

702. Trebinje – Krajkovići – Nekropola stećaka Klicanj

703. Trebinje – Krajkovići – Srednjevjekovno crkviste

704. Trebinje – Kremeni Do – Prahistorijska gomila, crkvište i nekropola Crkvina

705. Trebinje – Lug – Crkva Uspenja Bogorodice

706. Trebinje – Ljubomir – Ukšić – Prahistorijska gradina

707. Trebinje – Mesari – Crkva sv. Ilije i srednjevjekovno groblje

708. Trebinje – Mesari – Prahistorijska gradina s tumulom i utvrđenje Ilijino brdo

709. Trebinje – Mičevac – Stari grad

710. Trebinje – Mosko – Ljubomir – Crkva pokrova Bogorodice

711. Trebinje – Mostaći – Crkva sv. Klimenta

712. Trebinje – Mostaći – Crkva sv. Petke

713. Trebinje – Mostaći – Most

714. Trebinje – Mostaći – Prahistorijska gradina Brijeg

715. Trebinje – Mostaći – Hadžiahmetovića kula

716. Trebinje – Mrkonjići (Popovo Polje) – Crkva sv. Nikole

717. Trebinje – Necvijeće – Crkva Uspenja Bogorodice

718. Trebinje – Orahovac – Crkva sv. Jovana

719. Trebinje – Pridvorci – Prahistorijska gradina sa tumulima

720. Trebinje – Pridvorci – Crkva sv. Konstantina i Jelene

721. Trebinje – Prljača u Gorici – Crkva sv. Georgija

722. Trebinje – Staro Slano – Nekropola stećaka Staro Slano 1

723. Trebinje – Strujići – Praistorijske gomile

724. Trebinje – Strujići – Popovo Polje – Crkva sv. Varvare

725. Trebinje – Talež – Crkva sv. Nedelje

726. Trebinje – Talež – Nekropola stećaka Taleza

727. Trebinje – Turmenti – Zupci – Crkva Uspenja Bogorodice

728. Trebinje – Tvrdoš – Manastir Tvrdoš

729. Trebinje – Ugarci – Crkva sv. Arhanđela Mihaila

730. Trebinje – Ugarci-Sušici – Nekropola stećaka Ljeskova glavica

731. Trebinje – Ugarci-Sušici – Tumul i nekropola stećaka

732. Trebinje – Uviječa – Ambijentalna etno cjelina

733. Trebinje – Veličani – Crkva sv. Arhanđela

734. Trebinje – Volujac – Crkva sv. Trojice

735. Trebinje – Vrpolje – Nekropola stećaka

736. Trebinje – Vrpolje – Crkva sv. Joakima i Ane

737. Trebinje – Vucja – Most na rječici Sušici

738. Trebinje – Zgonjevo – Poljice – Crkva sv. Andrije

739. Trebinje – Zakovo – Crkva sv. Jovana

740. Trebinje – Zakovo – Crkva sv. Stefana

741. Trebinje – Zakovo – Nekropola stećaka Zakovo 1

742. Trebinje – Zakovo – Nekropola stećaka Zakovo 2

743. Trebinje – Zudojevići – Ostaci crkve sv. Ignjatija (Maleševka)

744. Trnovo – Crkva sv. Velikomučenika Georgija

745. Trnovo – Spomen-kosturnica

746. Trnovo – Prečani – Srednjevjekovna nekropola “Kaursko groblje”

747. Tuzla – Bijela džamija

748. Tuzla – Džindijska džamija

749. Tuzla – Jalska (Krzlar – djevojačka) džamija

750. Tuzla – Turalibegova (Poljska) džamija

751. Ustikolina – Mjesto Turhan-begove džamije

752. Vareš – Srednjevjekovni kraljevski grad Bobovac

753. Vareš – Crkva sv. Mihovila

754. Vareš – Nova crkva sv. Mihovila Arkanđela (katolička)

755. Velika Kladuša – Pravoslavna crkva

756. Velika Kladuša – Tvrđava

757. Velika Kladuša – Vrnograc tvrđava

758. Velika Kladuša – Donja Luka – Mala Kladuša – Nišani Kajtazovića

759. Velika Kladuša – Todorovo – Džamija

760. Visoko – Alaudinova (Šadrvanska) džamija

761. Visoko – Crkva sv. Prokopija

762. Visoko – Naksibendijska džamija

763. Visoko – Stari grad Visoki

764. Visoko – Tabačka džamija

765. Visoko – Arnautovići – Samostan

766. Visoko – Srednjevjekovni lokalitet Mile (Arnautovići), krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva

767. Višegrad – Most Mehmed-paše Sokolovića

768. Višegrad – Dobrun – Manastir Blagovijesti sa crkvom

769. Višegrad – Greben – Ostaci starog grada i utvrda

770. Zavidovici – Manastir Vozuća

771. Zavidovići – Ostaci manastira Udrim – Gostović

772. Zenica – Srednjevjekovni grad i tvrđava Vranduk

773. Zvornik – Stari grad

774. Zvornik – Crkva Rođenja sv. Jovana Preteče

775. Zvornik – Rodević – Jezero

776. Živinice – Vrpolje – Srednjevjekovna nekropola Đurđevik

(1) Listu je usvojila Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika u prethodnom sazivu, na 15. sjednici održanoj 14.06.2000. godine

O privremenoj listi

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), je rezultat rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u ranijem sazivu: Leon Pressouyre, Fahrudin Rizvanbegović, Miroslav Palameta, Azedin Beschaouch i Simo Brdar. Na osnovu odluka Vlade Republike Srpske, u toku rada Komisije nekoliko puta je dolazilo do promjene članova Komisije, pa je umjesto Sime Brdara, imenovana Jelena Božića potom su tu funkciju preuzimali: Nedeljko Rašula, Momir Jungić i Radenko Ilić. Komisija je djelovala u periodu od 1996. do 2000. godine, a tehničke poslove za potrebe Komisije obavljao je UNESCO.

Dokumentacija o radu Komisije u prvom sazivu proslijeđena je današnjoj Komisiji preko Ureda UNESCO-a, a njen sastavni i zaključni dio bila je Privremena lista nacionalnih spomenika BiH. S obzirom da je članom 2. Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (“Službeni list Federacije BiH”, br. 2/02 i 27/02) utvrđeno da se nacionalnim spomenikom smatraju svi objekti sa Privremene liste nacionalnih spomenika BiH do donošenja konačne odluke Komisije, Komisija je odlučila da Privremena lista u onom obliku u kojem je usvojena bude objavljena, kako bi bila omogućena primjena zakona.
I pored toga što su sadašnji članovi Komisije uvidjeli brojne greške, koje se odnose na lokaciju spomenika, nazive spomenika, nazive općina i naseljenih mjesta, bilo je nedopustivo mijenjanje bilo kojeg dijela, jer je Privremena lista kao takva usvojena.
Za svako pojedinačno dobro sa Privremene liste Komisija će, u skladu sa odredbama čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, donijeti konačnu odluku o proglašenju nacionalnim spomenikom, primjenjujući Kriterije za proglašenje nacionalnih spomenika («Službeni glasnik BiH»broj 33/02) i važeće zakonske propise i terminologiju. U postupku koji prethodi donošenju konačnih odluka, Komisija prikuplja i razmatra svu raspoloživu dokumentaciju o spomeniku, uključujući i stavove, prijedloge i sugestije nadležnih organa i institucija sa svih nivoa vlasti, te drugih zainteresiranih subjekata. Konačne odluke Komisije se objavljuju u službenim glasilima u Bosni i Hercegovini. Kada za sva dobra sa Privremene liste budu donesene konačne odluke, Privremena lista nacionalnih spomenika BiH će biti stavljena van snage.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003.

Advertisements

Akcije

Information

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s
%d bloggers like this: