Ova tri lidera nemaju ideju o jedinstvenoj, već o podijeljenoj BiH

18 11 2016

Akademik Muhamed Filipović za TV1

Muhamed Filipović

Muhamed Filipović

 

SDA nije formulisala koncept BiH kao jedinstvene države. Nama je međunarodna zajednica garantovala teritoriju i teritorijalno jedinstvo BiH, a unutar njega ništa nam nije garantovala, nikakav definitivni status ona nije odredila, nego je na nama ostalo da se sporazumijevamo. Ja ne vidim nikakvu ideju kod nijedne stranke o BiH koja bi funkcionisala drugačije nego kao podijeljena na tri dijela, istakao je gostujući u Dnevniku TV1 akademik Muhamed Filipović.

TV1: Zašto bh. lideri, koji su trenutno na vlasti, nemaju zajedničku viziju budućnosti BiH ni 20 godina nakon rata?

FILIPOVIĆ: Mislim da je to zbog toga što se oni još uvijek drže one osnovne sheme sa kojom su startali i pomoću koje su postigli prevlast u BiH. Devedesete godine lideri tri nacionalne stranke sporazumili su se da osvoje vlast, odnosno da sruše komunizam, mada tada nije bilo više potrebno rušiti komunizam, jer se on sam od sebe srušio. Nakon toga, građani BiH postali su konstitutivni narodi u pravom smislu riječi, jer u komunizmu oni su po ne znam kom načelu pravne nauke nazvani konstitutivnim, mada nikada nikakvi narodi konstituirali BiH, nego su je stvorile određene istorijske sile, koje su u datim uslovima djelovale. Ti lideri su obećali da će od BiH napraviti novu naprednu Švajcarsku, kako je tada bio običaj govoriti, ali od toga ništa nije bilo. Ne samo da ništa nije bilo u smislu projektiranja jedne budućnosti, nego nije vrlo aktuelno već iste godine.

TV1: Šta onda žele, ako nemaju zajedničku viziju države?

FILIPOVIĆ: Oni žele vlast. Odmah se vidjelo da je princip koji su oni usvojili jedino što funkcioniše, jedino u čemu su oni trajno saglasni i čega se drže, a to je podjela vlasti u određenim proporcijama. Prvobitno je bilo sedam za muslimane, pet za Srbe i tri za Hrvate, a danas je prema tome šta je ko u ratu uspio da zauzme. Dakle, oni su odstupili od proporcija kakve su bile tada dogovorene. Ja sam kao narodni poslanik u Skupštini BiH svjedočio kako su oni dijelili vlast. To su radili na način da vlast nisu dijelili kao pravo donošenja zakona, odluka i rješenja, nego kao pravo direktnog upravljanja institucijama i potencijalima države i to u tim relacijama.

Odmah su tu zadobijenu kvantitetu vlasti počeli da je teritorijaliziraju i da je pretvaraju u vlast nad određenim teritorijama. Onda su Srbi počeli da prave svoje krajine, muslimani nisu morali to da rade, jer su imali većinu u velikim gradovima. Jedini grad u kojem muslimani nisu imali većinu je Banjaluka, a to zbog toga što su nekoliko godina prije tadašnjih događanja u Bqanjaluci enormno proširili teritoriju grada. Okolna sela koja su bila uglavnom srpska ušla su teritoriju grada i tako su Srbi dobili većinu. Inače, muslimani su uvijek imali većinu i u Banjaluci, relativnu većinu imali su u Mostaru, a apsolutnu u Prijedoru, Zenici, Tuzli, Sarajevu…

TV1: Zašto među političarima nema kompromisa? Ko je krivac i zašto se stalno sukobljavaju, prepucavaju? Šta je cilj toga?  

FILIPOVIĆ: Cilj je održavanje na vlasti. Oni se mogu održati na vlasti samo pod uslovom da bošnjačka, srpska ili hrvatska javnost smatra da su ostali opasnost po nju, njene interese i postignute rezultate u ratu. Ako rat posmatramo kao borbu oko nečega, a ovdje je rat bio borba oko terotorija, Srbi su postigli najveći uspjeh jer su dobili 49 posto teritorije u odnosu na 31 posto stanovnika.

TV1: Želite li reći da još uvijek jedan od razloga takvog njihovog komuniciranja su ratne stečevine?

FILIPOVIĆ: Apsolutno. Oni poštuju, oni su pristali na ono što je izgledalo kao diktat Amerike. No, nakon objave Holbrukovih memoara, mora se shvatiti da to nije bilo baš tako nekakvo veliko nasilje ili američki pritisak, da je došlo do vrlo olakog pristanka prije svega bošnjačke strane na to da se Dejtonski sporazum postavi na principima ustupanja teritorije.

d1582f4bba-2fd8-4066-b23a-09520a0a0a80-tunjo2-previeworg

TV1: Prijeti li BiH neka nova podjela?

FILIPOVIĆ: U BiH postoji tendencija da se dovrši podjela. Ona nije dovršena u dva smisla. Postoji želja Hrvata da i oni formalno dobiju svoju teritoriju, iako de facto oni drže određenu teritoriju, ali hoće da se ona formalizuje stvaranjem trećeg entiteta. Oni, s druge strane, već izražavaju tendenciju da se teritorija na kojoj oni dominiraju proširi. S bošnjačke strane izražena je želja da se izvrši neka teritorijalna podjela, ali pošto je ona, ukoliko ostanu iste relacije, moguća samo na temelju razmjene teritorija, to je sve igra koja je prešla svaku mjeru ukusa, rezona i prava. Ona proizvodi samo teško psihološko i moralno stanje u ovoj zemlji.

TV1: Želite li reći da lideri koji vladaju razmišljaju o tome da ponovo podijele državu, odnosno da nastane taj famozni treći entitet?

FILIPOVIĆ: Cijela strategija i političko ponašanje govori o tome da oni nastoje da se postigne taj efekat, da se dovrši ono što je bilo u osnovi načina kako su se oni međusobno sporazumijevali.

TV1: Želite li reći da će na to pristati i lider SDA?

FILIPOVIĆ: On je već pristao, koliko se meni čini. Ja ne vidim da je SDA formulisala ikakvu koncepciju BiH koja je protiv na takvom jednom kraju, koja je protiv na takvom jednom definitivnom rješenju. SDA nije formulisala koncept BiH kao jedinstvene države. Nama je međunarodna zajednica garantovala teritoriju i teritorijalno jedinstvo BiH, a unutar njega ništa nam nije garantovala, nikakav definitivni status ona nije odredila, nego je na nama ostalo da se sporazumijevamo. Ja ne vidim nikakvu ideju kod nijedne stranke o BiH koja bi funkcionisala drugačije nego kao podijeljena na tri dijela.

TV1: Bakir Izetbegović okončao je osmomjesečni mandat predsjedavanja Predsjedništvom BiH. Kako vidite njegovu politiku za osam mjeseci predsjedavanja Predsjedništvom BiH i naravno kao lidera SDA?

FILIPOVIĆ: Prije svega, ja tu ne vidim nikakvu politiku. Ja tu vidim kretanje “tamo – ovamo”, ustupak Hrvatima, pa onda reteriranje od tih ustupaka, pa ustupak Srbima, pa reteriranje od tih ustupaka. Dakle, igra se svrši i zatvara u krugu tri faktora koja treba da odluče o BiH, a koja ne mogu odlučiti o BiH jer se ne mogu ni u čemu složiti. Igra je cijela u tome da se održi ststus quo.

TV1: Ima li kraja tome? 

FILIPOVIĆ: Nema kraja. Na takav način i na tim osnovama, bez ideje o drugačijoj BiH, o demokratskoj BiH, BiH u kojoj će građanin biti osnov, a ne fikcija koja se zove konstitutivni narod. Narod nikada nije faktor koji može da konstituiše jednu demokratku državu.

TV1: Kada govorite o tome, ko je odgovoran? Kako objasniti da sedam godina nije implementirana odluka Suda u Strasburu u predmetu “Sejdić – Finci”?

FILIPOVIĆ: Ovjde se ne implementiraju odluke Ustavnog suda, sudske odluke, bilo koje skupštinske odluke. Ovdje sve zavisi od dnevnog tečeja stanja stvari i odnosa. On određuje šta će i kako će biti, nema stabilnosti, nema pravca kretanja, nema izražene tendencije.

TV1: Želite li reći da će se ovo nastaviti i dalje i sa pomenutom odlukom?

FILIPOVIĆ: Ovo će se nastaviti i dalje, apsolutno.

TV1: Kako komentarišete politiku HDZ BiH, odnosno lidera Dragana Čovića? On za sebe kaže da je evropejac.

FILIPOVIĆ: On je evropejac ukoliko bi BiH prihvatila ono u Evropi što odgovara Hrvatima. Šta znači biti evropejac? Evropski standardni su prije svega demokratski standardi. To znači da u multilateralnoj zemlji ne može biti nacionalnog zatvaranja, razgraničenja, destrukcije zajedničkih institucija.

TV1: Je li njegova politika dobra ili loša za državu?

FILIPOVIĆ: Njegova politika je porazna za državu.

TV1: Jesu li Hrvati zaista obespravljeni u BiH, odnosno u FBiH?

FILIPOVIĆ: To je jedna od najvećih obmana, koja je kod nas formulisana. Savršeno je jasno da Hrvati vladaju neprikosnoveno, daleko potpunije, sigurnije, stabilnije, radikalnije onim teritorijama koje su oni zaposjeli nego što je to slučaj sa Bošnjacima ili Srbima. Pogledajte šta se zbiva na prostoru Stoca, Čapljine, Mostara, Duvna, Kupresa, Livna…

TV1: Šta je cilj takve politike?

FILIPOVIĆ: Cilj takve politike jeste da se iznuđuje dodatni pritisak na BiH da pristane na stvaranje trećeg entiteta.

TV1: Ima li SDA adekvatan odgovor na to?

FILIPOVIĆ: Nema!

TV1: A opozicija?

FILIPOVIĆ: Nema zato što je SDA u ranim fazama u vrijeme kada je došlo do srpske agresije, zatim odbijanjem Hrvata da brane cijelu teritoriju BiH i da se ograničavaju samo na odbranu tzv hrvatskih teritorija, što je bila direktno antidržavna politika, SDA je tada Hrvatima obećala neke ustupke na kojima danas Hrvati insistiraju. Zbog toga ona ne može da se suprostavi čak ni očitim primjerima kao što je pitanje Mostara i uzurpacije grada.

TV1: Želite reći da će Mostar ostati nerješeno pitanje još dugo vremena?

FILIPOVIĆ: Da, jer ne može se rješiti pitanje Mostara ako se ne rješi pitanje Hercegovine. Postoji međusobna povezanost između stanja u Ljubuškom, Čapljini, Stocu, Trebinju itd i stanja u Mostaru.

TV1: Ali zašto? Šta je to što SDA traži i što HDZ traži? Šta je to što je toliko važno. Je li oni stvarno žele da podjele Mostar.

FILIPOVIĆ: Oni ne mogu podjeliti Mostar fizički. Rušenje mosta je bio simbolički pokušaj podjele ali to se pokazalo kao nemoguće. To ne znači da će uzeti cijeli Mostar. Ne mogu podjeliti Mostar ali će ga Hrvati uzeti u cijelini jer se ovakva situacija za Bošnjake ne može održati. SDA krije istinu od ljudi. Ljudima se ne kaže ovo što sam maloprije rekao. Ako ne vodite cijelovitu politiku prema Hercegovini…

d2582f4c0b-6de4-4c8f-94ab-094b0a0a0a80-tunjo3-previeworg

TV1: Želite reći da se SDA ne zanima za Mostar kao multietnički i zajednički grad ?

FILIPOVIĆ: Ja ne znam da li ih zanima ili ne, ali znam da u tome pogledu nisu ništa učinili, a nisu učinili zato su pustili Hercegovinu. Mostar bez Hercegovine nije ništa.

TV1: Jučer je obilježena godišnjica paradržave Herceg Bosne. Znamo čime je ona rezultirala. Rušenjem Starog mosta, progonima, logorima. Prlić i grupa su osuđeni u Hagu. Kako komentirate to obilježavanje?

FILIPOVIĆ: Vraćamo se na 1991 i 1992. godinu. Nakon izbora 1990.godine ja sam nakon izbora otišao u Hercegovinu. Bio sam u Ljubuškom, Čapljini i Stocu. Tamo sam vidio Hrvatsku. U kancelariji predsjednika općine, koji je bio, nota bene, musliman, vidio sam slike Tuđmana..

TV1: Kako danas 20 godina nakon rata ?

FILIPOVIĆ: Zato što je ostala ista politika, samo nisu bile prilike koje su omogućavale njen plasman u javnosti. Danas se želi reći; počeli smo sa Herceg- Bosnom, smatramo da se sa njom treba i završiti. Zapravo rezultat rata mora biti doveden do kraja. Rezultat rata je trebao da bude stvaraje hrvatske teritorije u BiH koja bi se priključila Hrvatskoj jer je Tuđman to planirao.

TV1: Je li to znači da nas ne treba iznenađivati ni dodjela nagrada ratnim zločincima u NS RS?

FILIPOVIĆ: Mi imamo jedan nonses. Svi su oni u Dejtonu potpisali sporrazum. Taj sporazum je stavio ad acta rat.

TV1: Ali je rat nastavljen dalje političkim sredstvima.

FILIPOVIĆ: U kojem smislu ! Rečeno je, zašto ste se vi pobili i kako se ko ponašao to nas ne zanima. Mi ćemo samo uz pomoć Međunarodnog suda kazniti one koje su direktno izvršili zločine. Zato su i formulisali da se kažnjavaju samo oni koji su izvršili pojedine zločine a nema kolektivnog zločina, zločina politike, stranke, ideologije. Ako je to tako onda smo mi svi u istom položaju i vidite da se ta tematika javlja. U istoj mjeri u odnosu na Međunarodni sud pravde i na posljedice Dejtonskog sporazuma i Bošnjaci i Hrvati i Srbi. Međutim mi ne priznajemo to. Hrvati neće da priznaju da su krivci. Mi ne priznajemo i smatramo da nismo krivi zbog toga što smo napadnuti ali smo krivi utoliko koliko smo dopustili da nas jedan međunarodni sporazum koji smo prihvatili definira kao saučesnike.

TV1: Niste mi odgovorili kakva je poruka građanima BiH dodjela priznanja ratnim zločincima?

FILIPOVIĆ: Naša politika je politika koja je tada formulisana a to je stvaranja politike srpske teritorije koja će se na koncu ujediniti sa Srbijom. Karadžić je rekao ukoliko vi nas odvojili od ostalih Srba, rizikujete da nestanete. To je poruka koja i danas visi nad nama.

TV1: Kako vidite politiku koju demonstrira Milorad Dodik? Je li on majstor politike?

FILIPOVIĆ: Nije, on pravi velike gafove ali nema nikoga ko bi mu na adekvatan način parirao. Može da dobija efekte koje želi. A koji je osnovni efekat koji on želi? Ugroženost RS-a. I to dobije. U tome pogledu je on lukaviji a mi treba da znamo da je srpska politika lukava. Politiku ne vodi Dodik nego Beograd ma šta govorili ljudi u Beogradu. Mi kada smo pregovarali ovdje u Sarajevu, Bošnjaci i Srbi, nama su srpski predstavnici, Nikola Koljević, Krajišnik i Karadžić govorili da oni vode pregovore ali o svim nacionalnim pitanjima odlučuje Milošević i Beograd. To je bilo jasno.

TV1: Kakva je onda budućnost BiH i EU integracija ako je ovakvo stanje?

FILIPOVIĆ: EU integracije su nama neka vrsta bijega iz te situacije i zamke.

TV1: Hoćemo li uspjeti pobjeći? Hoće li se prije raspasti BiH na tri dijela ili ćemo mi imati dovoljno razumjevanja od strane EU da uđemo što prije u EU?

FILIPOVIĆ: Zar vi mislite..Evo Hrvati su povodom ovih hapšenja izjavili da se može desiti da oni prave opstrukcije. Oni koji su izvršili agresiju su danas bliže EU nego mi, a oni mogu da odlučuju o nama. Prema tome i tu smo u pat poziciji u kojoj čekamo da nam drugi pusti ili ne pusti. Jako će biti važno kakvu mi politiku vodimo prema EU. Mi smo dozvolili da EU vodi prema nama politiku a mi nikakvu politiku prema ne vodimo prema njima. Nikada nismo rekli šta je to što nama smeta.

TV1: Mislite da smo toliko moćni da možemo reći šta nama smeta?

FILIPOVIĆ: Nije pitanje da li smo moćni nego da li imamo pravo.

TV1: A ko će im reći?

FILIPOVIĆ: Pa onaj ko zastupa interese ove države i naroda. Mi kao narod i država smo jednaki u pravima ali ne i faktički.

TV1: Govorili ste o liderima koji rade sve da te države bude manje.

FILIPOVIĆ: O tome se i radi. Zato sam vam i rekao to. Glavni problem ove zemlje je to što ne postoji ni partija ni lider koji bi imao viziju demokratske i evropske zemlje budućnosti i zemlje jednakosti za sve njene građane. Narodi su sekundarna historijska pojava. Prvo je čovjek pa narod, nacija, klasa itd.

TV1: Ćamil Duraković nije postao načelnik Srebrenice. Nismo čuli detaljne analize SDA o tome. Zašto?

FILIPOVIĆ: Ne mogu oni dati analizu koja će rezultat imati da su oni vodili pogrešnu politiku. Nikada nismo izveli načisto račune sa Srebrenicom. Zašto je Srebrenica predata? Zašto smo pristali na to da cijelo Podrinje pripadne RS-u, zašto smo dopustili da Armija BiH preda oružje i bez oružja se evakuiraju a da nisu jasno definirani uslovi pod kojima će biti evakuirano svo stanovništvo. U cijelu stvar se ušlo grlom u jagode, kao da je bilo u interesu samo da se otresemo toga. U kasnijoj historiji nastavljamo istu politiku. Ne znamo šta treba da radimo. Da li da tražimo poseban režim nad tome prostoru. Nemamo ideje o tome kako da zašititimo i vratimo izbjeglo stanovništvo i očuvamo prijeratnu situaciju. Nemamo nikakve ideje osim neke vrste pomoći koja je kao što znamo završila u privatnim rukama. Na kraju vodimo politku odavde o Srebrenici. Jedina politika koja bi bila normalna je ona koja bi bila iz Srebrenice, a odavde imala pomoć i finanijsku i propagandnu i moralnu.

(Vijesti.ba / TV1)

Advertisements

Akcije

Informacije

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s
%d bloggers like this: